مشخصات فردی
نام:فاطمه شیری
تاریخ تولد:22 دی
محل سکونت:ایران - نمین
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانش آموز
محل تحصیل:دبيرستان فرهنگ(1)